OECD educationtoday: Designing 21st century learning environments

Shume eshte shkruar per novacionet ne ambinetin mesimnxenes, por asnjehere kaq thelle dhe ne menyre te plote sa tek publikimi i OECD-se " Innovative Learning Environments". Nxenesit, thelbi i pedagogjise, partneritetet, vazhdueshmeria - te gjitha jane kapur ne kete volum
OECD educationtoday: Designing 21st century learning environments: by Marco Kools Analyst, Innovation and Measuring Progress Division, Directorate for Education and Skills Innovation is a key element of t...

No comments:

Post a Comment