Publikohet në shqip "METODAT E HULUMTIMIT: Udhëzues Praktik për Shkencat Sociale dhe Humane"


Prezantojmë sot për ju një botim të dobishëm për të gjithë ata që kanë përveshur mëngët dhe ndarë mëndjen të merren me hulumtime shkencore: "Metodat e Hulumtimit: Udhëzues praktik për shkencat sociale dhe humane", nje botim i CDE (Qëndrës për Arsim Demokratik). 
Vecoria e botimit nuk qëndron vetëm në stilin tërësisht praktik të autoreve Matthews dhe Ross, por dhe të nje shqipërimi fantastik, cilësise së lartë të faqosjes së materialit dhe shtypit me kater ngjyra. Botimi gjendet në disa librari, përfshi Librin Universitar.

Shpresojmë që të tjera botime të vijojnë të pasurojnë bibliotekat e hulumtuesve të shkencave sociale me materiale në shqip.

No comments:

Post a Comment