Thirrje per Aplikime: Cmimi UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum për praktika dhe performanca të shquara në rritjen e efektivitetit të mësuesve.

Koalicioni per Arsimin e Femijeve ne Shqiperi- ACCE, fton te aplikoni per çmimin UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum për Praktika dhe Performanca të Shquara në Rritjen e Efektivitetit të Mësuesve.
Çmimi jepet çdo dy vjet dhe njeh iniciativat që kontribuojnë në përmirësimin e praktikave edukative në gjithë botën, duke i dhene  prioritet vendeve në zhvillim dhe me komunitete të marxhinalizuara dhe të disadvantazhuara.
Çmimi prej of $270 000 do të ndahet midis tre fituesish.
Kandidatet duhet të jenë organizata joqeveritare kombëtare ose ndërkombetare ose (NGO), institucione ose komunitete lokale, kombëtare dhe rajonale të cilat janë duke punuar për të rritur performancën dhe efektivitetin e mësuesve.
Afati përfundimtar për nominimet është 31 tetor 2013. 
Per informacione te metejshme kontaktoni Erinda IbrahimllariKoordinatore e Koalicionit te Arsimit ne ShqiperiMobile: +355 672075332E-mail: erinda.ibrahimllari@crca.al

No comments:

Post a Comment