Ken Robinson: Le të bëjmë revolucionin e të nxënit!

Në vijim të debatit intelektual mbi një revolucion për arsimin në Shqipëri, dhe për të stimuluar komentet mbi to, ARIMTARET po sjell për ju një mendimtar të kohëve moderne: Ken Robinson. Ken Robinson është një ndër ekspertët më të shquar sot për kreativitetin. Ai është një ndër kampionet që sfidon mënyrën se si mësohen fëmijët sot, dhe sugjeron të kultivohet kreativiteti i secilit prej tyre, duke theksuar realitetin e inteligjencave të shumëllojshme. Në ketë fjalim qe po postojmë këtu për ju, ai bën apel për një kthese radikale nga shkollat e standartizuara tek të nxënit e personalizuar, duke krijuar kushtet për lulezimin e talenteve natyrale të fëmijëve. Fjalimi i tij është mundësuar nga TED: Ideas worth spreading! që ne e kemi prezantuar për ju në një postim të vecantë. Klikoni më poshtë per versionin e plotë të fjalimit të tij që do t’ju mbetet gjatë në mëndje!

http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html

No comments:

Post a Comment