TED: Ide që vlejnë të përhapen!

TED është një grup konferencash të mrekullueshme që organizon Sapling Foundation, nën sloganin “Ide që vlejnë të përhapen”. Fjalimet e TED adresojnë nje gamë të gjerë cështjesh mbi fusha të ndryshme nga kërkimi dhe praktika e shkenës dhe kulturës, që më shpesh tregohen në formë tregimi. Cdo folësi i jepet 18 minuta që të prezantojnë idetë e tyre në mënyren me krijuese, novatore, dhe përfshirese. Nese doni të dini më shumë për TED vizitoni TED.com. Seksioni TED Talks Education përmban fjalimet më të rëndësishme për arsimin në rrafshin botëror. Të gjitha kanë transkriptim në gjuhën angleze, dhe disa prej tyre në gjuhë të ndryshme të botës, përfshirë shqipen.
Mos hezitoni të klikoni tek tregimet e TED per arsimin: http://www.ted.com/topics/education

No comments:

Post a Comment